2. FELADATOK

2.1. Egyszerű feladatok

1. Mely adatbázis objektum nevek szabályosak és melyek nem a következők közül:
(a) TIPUS
(b) _UTOLSO_VALTOZO
(c) no_@_10p_per_unit
(d) nagy_eves_profit
(e) character
(f) p71$
(g) eves_nyereseg_napi_szazaleka_plus_eves_nyereseg

2. Írjon érvényes konstansokat a következő adattípusokra:
(a) char(10)
(b) NUMBER
(c) NUMBER(9,4)
(d) NUMBER(5)

3. Gépelje be a következő helytelen utasítást, ahogy bemutatjuk! Javítsa ki, majd futtassa újra!
SELECT FRUM AUTOK;

4. Szabályos konstansok-e a következők:
(a) 22-mar-94
(b) 'XXxxXX'
(c) 123?3
(d) 26B
(e) '26B'
(f) 3456.76
(g) 15$

2.2. Egyszerű lekérdezések

5. Irassa ki az egyes autók típusát, a vásárlás idejét és a beszerzési árat!

6. Irassa ki SELECT utasítással az AUTOK táblából az összes autó rendszámát, típusát és árát! A kiírás az ár szerinti csökkenő sorrendben történjen!

7. Irassa ki az AUTOK táblából az autók rendszámát és árát!

8. Irassa ki az 1350000 Ft-nál drágábban vásárolt autók típusát és árát!

9. Irassa ki az 1350000 Ft-nál drágábban vásárolt autók típusát, árát és autócsoport nevét a csoport szerint növekvő, az ár szerint csökkenő sorrendben!

10. Irassa ki az összes olyan autó rendszámát és típusát, amelyek nem az EXTRA autócsoporthoz tartoznak!

11. Irassa ki azon autók adatait az AUTOK táblából, amelyek 9000 km nél többet futottak és áruk 1000000 Ft alatt van!

12. Irassa ki az összes kifizetett rendelésre vonatkozó adatot!

13. Irassa ki az 1994. március 1. előtti megrendelésekben szereplő adatokat!

14. Irassa ki az 1994. március 1. után esedékes, nem kifizetett megrendelés adatokat!

15. Irassa ki az összes olyan autó rendszámát, típusát és a futott kilométert, amelyek a 20-as részleghez tartoznak!

16. Irassa ki az összes olyan autó adatait, amelyet 1994. január 1. előtt vásároltak!

17, Irassa ki az ALKALMAZOTT táblából a munkatársak nevét, beosztását és fizetését, fizetés szerint csökkenő (növekvő) sorrendben!

18. Irassa ki az ALKALMAZOTT tábla tartalmát beosztás szerint növekvő, ezen belül fizetés szerint csökkenő sorrendben!

19. Irassa ki az ALKALMAZOTT táblából az összes különböző beosztás nevét!

20. Irassa ki az'ELADÓ' és'SZERELŐ' foglalkozású dolgozókat fizetés szerint csökkenő sorrendben!

21. Irassa ki az ALKALMAZOTT táblából azokat, akiknek a fizetése nagyobb 50000-nél vagy a beosztásuk 'SZERELŐ' a belépés dátuma szerinti sorrendben!

22. Irassa ki azokat, akiknek a fizetése 60000-nél kisebb vagy 100000 nél nagyobb!

23. Irassa ki az ALKALMAZOTT táblából azokat a dolgozókat, akik a 20-as vagy 50-es kódú részlegben dolgoznak!

24. Irassa ki a 30-nál nagyobb kódú munkahelyen dolgozók adatait!

25. Irassa ki a vidéki (nem budapesti) részlegek adatait!

26. Irassa ki városnév szerint rendezve az ügyfelek és városuk nevét!

27. Irassa ki azon ügyfelek adatait, akik készpénzzel (átutalással) fizetnek!

28. Irassa ki azon rendelések adatait, amelyeknél a kölcsönzési idő 1 hétnél hosszabb!

29. Irassa ki azon rendelésekre vonatkozó adatokat, amelyeket már kifizettek!

30. Irassa ki az AUTO_CSOP tábla tartalmát kilométer díj szerint csökkenő sorrendben!

31. Irassa ki az egyes autótípusoknál a tipus név mellé a kötelező karbantartás (szervízbe vitel) kilométer intervallumát! A kiírás a típus neve szerint legyen rendezve!

32. Irassa ki azon autók adatait, amelyek 100000 kilométernél többet futottak!

33. Készítsen listát a kiadható autók adatairól!

34. Készítsen listát azokról az autókról, amelyek szervízben vannak, vagy karbantartásra várnak és ezért nem adhatók ki kölcsönzésre!

35. Készítsen név szerint rendezett listát az ügyfelekről tárolt adatokról!

36. Irassa ki a LUXUS autócsoporthoz tartozó autók rendszámát és típusát!

37. Irassa ki azokat az autó típusokat, melyeket 15000 kilométerenként kell szervízbe vinni!

38. Készítsen listát azokról a városokról, ahol az autókölcsönzőnek részlege van!

39. Irassa ki a debreceni ügyfelek adatait!

40. Irassa ki a rendeléseknél kapcsolatot tartó személyek nevét névsor szerint rendezve!

2.3. Bonyolultabb keresési feltételek

(NVL függvény, BETWEEN szám AND szám, IN (lista), LIKE minta (% és _ jel), IS NULL, IS NOT NULL)

41. Irassa ki az alkalmazottak nevét, beosztását és jövedelmét (fizetés + prémium) névsor szerinti sorrendben!

42. Irassa ki azokat a dolgozókat, akiknek fizetése 50000 és 100000 Ft közötti!

43. Készítsen listát a 120000 és 200000 közötti kilométert futott autókról!

44. Irassa ki azon dolgozók adatait, akiknek a beosztása 'TELEPHELYVEZETŐ' vagy 'SZERELŐ'!

45. Irassa ki a 10, 20 vagy 60-as telepen dolgozók adatait!

46. Irassa ki azon dolgozók adatait akiknek a neve 'H' betűvel kezdődik!

47. Irassa ki az ALKALMAZOTT tábla tartalmát azokra, akiknek a nevében 'O' betű szerepel!

48. Irassa ki azon alkalmazottak adatait, akik nevének második betűje az 'O' betű!

49. Irassa ki azokat a részlegre vonatkozó adatokat, amelyek nevében nem szerepel az 'AUTO'!

50. Irassa ki azon alkalmazottak adatait, akik a 10-es részlegben dolgoznak és beosztásuk 'ELADÓ', vagy nem kaptak prémiumot!

51. Készítsen listát azon dolgozók adatairól, akik fizetése 60000 és 90000 Ft közötti és beosztásuk nem 'TELEPHELYVEZETŐ' vagy ELADÓ!

52. Készítsen listát azokról a dolgozókról, akik nem kaptak prémiumot!

53. Irassa ki azon dolgozók adatait, akiknek a fizetése kisebb, mint a prémiumuk kétszerese!

54. Irassa ki azokat a rendelés adatokat, amelyekben a kölcsönzés végén a kilométeróra állása legalább 1000-rel mutat többet, mint az elején vagy a kölcsönzött napok száma nagyobb 10-nél!

55. Készítsen listát azon megrendelésekben tárolt adatokról, amelyekben a következő rendszámú autók közül kölcsönöztek:
ABC-123, ABR-047, BAH-115, CDE-324!

56. Irassa ki azon megrendelések adatait, amelyekben a kölcsönzött (nem kifizetett) autó típusnevében szerepel a RENAULT szó!

57. Készítsen listát azon autók adatairól, amelyek kilométer díja 100 és 300 Ft között van és napi kölcsönzési díja kevesebb, mint 6000 Ft!

58. Listázza ki azokat az autótípus jellemzőket, amelyek az E-vel kezdődő nevű autócsoportba tartoznak!

59. Irassa ki azon autótípus adatokat, ahol a kötelező szervízek intervalluma 10000 és 15000 kilométer között van és az autó típusneve nem a RENAULT szóval kezdődik!

60. Irassa ki az összes olyan megrendelés tételt, amely nincs kifizetve és a kölcsönzési idő 1994. január 1. előtt kezdődik vagy fizetve van és a kölcsönzés 1994. május 1. után esedékes!

2.4. Származtatott adatok

2.4.1. Karakteres függvények

(UPPER, LOWER, INITCAP, LENGTH, SUBSTR, RPAD, LPAD, RTRIM, LTRIM)

61. Irassa ki az alkalmazottak nevét nagy kezdőbetűkkel, beosztásukat csupa kis betűvel!

62. Irassa ki az AUTOK táblájának minden sorából a típusneveket és a rendszámokat úgy, hogy a típus neveket kisbetűssé konvertálja!

63. Készítsen listát az összes készpénzzel fizető ügyfélről! Az ügyfél nevét, számát és a fizetési módját a következő szöveg után írja ki: 'ÜGYFÉL:'

64. Irassa ki az ügyfelek számát, nevét és megbízottját úgy, hogy a megbízott neve nagybetűvel kezdődjön és a többi karaktere kisbetűs legyen vagy 10 db '*' szerepeljen az üres mező helyén!

65. A 'minden|szo nagy,betuvel.kezdodik' karaktersorozatra alkalmazzuk az INITCAP függvényt! (DUAL tábla)

66. Irassa ki az alkalmazottak beosztását kisbetűvel és azt, hogy az alkalmazott neve hány karakterből áll!

67. Irassa ki a beosztásokat, és a beosztások 4-6. karakterét kisbetűssé alakítva!

68. Irassa ki az autók típusnevét jobbról a '"' karakterekkel 20 karakter hosszúra kiegészítve!

69. Irassa ki az autók típusnevét balról a '-' karakterekkel 20 karakter hosszúra kiegészítve!

70. Irassa ki a 'KAKAS' karaktersorozatot úgy, hogy balról vágjuk le az 'A' és 'K' karaktereket!

71. Irassa ki az alkalmazottak beosztását jobbról a '"' karakterekkel 25 karakter hosszúra kiegészítve!

72. Irassa ki az alkalmazottak beosztását balról a'-' karakterekkel 25 karakter hosszúra kiegészítve!

2.4.2. Numerikus függvények

(ABS, ROUND, TRUNC, SQRT, POWER, CEIL, FLOOR, MOD, SIGN)

73. Irassa ki az alkalmazottak nevét, fizetését és fizetésének címletezését! Hány db 5000, 1000, 500 és 100 Ft-os szükséges a kifizetéshez?

74. Írjon SELECT parancsot, amely kerekítve kiírja, hogy mennyibe kerül 3 napra 257 km-re egy'NORMAL' autócsoportba tartozó autó kölcsönzése!

75. Irassa ki a NORMAL autócsoport összes autójának típusát, kilométeróra állását! A futott kilométerek kiírását a 'KILOMÉTER ÓRA ÁLLÁSA:' szöveg előzze meg és a kiírás 10 ezer kilométerre kerekítve történjen!

76. Figyelje meg a numerikus függvények működését a következő konstansok SELECT utasításban való alkalmazásával! (DUAL tábla)
(a) ABS(1000), ABS(-100) és ABS(-27.11)
(b) SORT(25), SQRT(-36)
(c) POWER(2,5)
(d) ROUND(-123.456,2), ROUND(123.456,0), . ROUND(123.456,-2), ROUND(-123.4567,2)
(e) TRUNC(123.45,1), TRUNC(123.45,0) TRUNC(123.45,-1), TRUNC(123.45,-2)
(f) SIGN(10), SIGN(0), SIGN(-5)
(g) CEIL(6.1), CEIL(-6.1)
(h) FLOOR(6.1), FLOOR(-6.1)
(i) MOD(10,3)

2.4.3. Dátum függvények

(ADD_MONTHS, MONTHS_BETWEEN, NEXT_DAY, LAST_DAY, TO_CHAR, TO_DATE)

77. Írassuk ki az AUTOK táblából a NORMAL autócsoport minden autójának rendszámát, típusnevét és vásárlási időpontját 'the 6 day of Jun, 1994'- hez hasonló formában!

78. Irassa ki azokat a rendelés adatokat, ahol a rendelés feladása és a kölcsönzés kezdete között 1 hétnél kevesebb idő van!

79. Készítsen listát az összes olyan rendelés tételről, ahol a kölcsönzési idő 10 napnál hosszabb!

80. Irassa ki az elmúlt 7 nap rendelés adatait! (SYSDATE)

81. Ha feltesszük, hogy az amortizáció az eredeti ár 3%-a havonta, akkor írassuk ki, hogy az 1994 előtt vásárolt autóknak mennyi a jelenlegi értéke!

82. Irassa ki a rendelések táblájából az ügyfelek számát, a rendelésük dátumát, valamint a kölcsönzés kezdetének időpontját a magyar szokásoknak megfelelően! (év. hó. nap.)

83. Írja ki a mai dátumot követő 90. nap dátumát! (SYSDATE)

84. Írja kí az alkalmazottak táblájából a belépés dátumát és annak 5 hónappal megnövelt értékét!

85. Írja ki minden alkalmazottra a rendszerdátum (SYSDATE) és a belépés dátuma közötti hónapok számát!

86. Írja ki a rendszerdátumhoz legközelebbi 'Friday' dátumát, valamint a hónap utolsó napjának dátumát!

87. Irassa ki a '1994. 06. 07.' karaktersorozat dátummá konvertált alakját!

88. Írja ki a belépés dátumát'YYYY.Month.DAY' formában!

89. Írja ki a saját születési dátumát betűkkel!

2.4.4. Egyéb függvények

(GREATEST, LEAST, DECODE)

90. Irassa ki minden dolgozónál a fizetést, a prémiumot és a kettő közül a kisebb (nagyobb) értéket!

91. Irassa ki az alkalmazottak beosztását, illetve annak minősítését a következőképpen: igazgató-FŐNÖK, telephelyvezető-KISFŐNÖK egyéb beosztásúak-BEOSZTOTT!

92. Irassa ki a telephelyek adatai mellé, hogy FŐVÁROSI illetve azt, hogy VIDÉKI, ha a cím mezőben BUDAPEST illetve attól különböző város szerepel!

2.4.5. Csoport függvények

(MIN, MAX, SUM, AVG, COUNT)

93. Irassa ki az alkalmazottak táblájából a minimális, a maximális, az összes és az átlagfizetést, valamint a létszámot!

94. Irassa ki a részlegkódot, a minimális, a maximálís, az összes és átlagfizetést, valamint a létszámot részlegenkénti csoportosításban!

95. Irassa ki a beosztást, a minimális, a maxímális, az összes és átlagfizetést, valamint a létszámot beosztásonkénti csoportosításban!

96. Irassa ki a részlegkódot, átlagfizetést azokra a részlegekre, ahol az átlagfizetés 8000 Ft-nál nagyobb!

97. Irassa ki azon a részlegek kódját, ahol pontosan ketten dolgoznak! 98. Írjon SELECT parancsot, amely megadja a legmagasabb (legalacsonyabb) beszerzési árat!

99. Írjon olyan SELECT parancsot, amely az AUTOK táblából kiírja a különböző autócsoportok nevét és a csoportban lévő autók számát!

100. Írjon SELECT parancsot, amely a készpénzzel fizető ügyfelek létszámát kiírja! Használja a HAVING utasításrészt azon ügyfelek kiírására, akik nem átutalással fizettek!

101. Irassa ki az AUTOK táblából a különböző típusokat, azt hogy melyikből hány darab van! Típusonként jelenjen meg az átlagos beszerzési ár! Az eredmény névsor szerint rendezve jelenjen meg!

102. Irassa ki az AUTOK táblából az átlagos beszerzési árat!

103. Irassa ki a legtöbbet és a legkevesebbet futott autó adatait!

104. Irassa ki, hogy az AUTOK táblában hány autó adatai szerepelnek!

105. Irassa ki típusnevenként csoportosítva az átlagos kilométeróra állást

106. Írja ki az ALKALMAZOTT tábla alapján a maxímálís és minimális fizetések eltérését az átlagtál!

107. Irassa ki típusnevenként csoportosítva a kiadható autók számát és átlagos beszerzési árát!

108. Irassa ki, mennyi volt az átlagos kölcsönzési idő az 1993. március 30. előtti (utáni) kölcsönzéseknél!

109. Irassa ki a már kifizetett rendelések számát!

110. Irassa ki azokat a megrendeléseket, ahol a kölcsönzés ideje alatt megtett kilométer a maximális illetve minimális!

111. Irassa ki a kölcsönzési idő alatt futott átlag km értéket!

112. Irassa ki a kikölcsönzött autók típus nevét és a kölcsönzések számát gyakoriság szerint csökkenő sorrendbe!

113. Melyik városban van a LUXRENT cég legtöbb ügyfele?

2.5. Táblák összekapcsolása

114. Készítsen listát, amely tartalmazza a dolgozó nevét, beosztását, részleg kódját, a részleg nevét és címét névsor szerinti sorrendben!

115. Irassa ki az'ELADÓ' beosztású dolgozók nevét, részleg kódját és a részleg címét!

116. Irassa ki a Győrött dolgozók adatait!

117. Irassa ki részleg nevenként csoportosítva a legmagasabb és legalacsonyabb fizetést!

118. Irassa ki részleg címenként csoportosítva az átlagfizetést és a létszámot!

119. Irassa ki azoknak a dolgozóknak a nevét, beosztását és fizetését, akiknek a fizetése több, mint 'BALOGH' fizetése!

120. Irassa ki azon részlegek kódját, nevét és címét, amelyekben nem dolgozik senki!

121. Irassa ki azon autók rendszámát és típusát, melyek már több, mint kétszer voltak kötelezően szervízben!

122. Irassa ki a 3000 és 10000 Ft közötti napidíjért kölcsönözhető autók rendszámát, típusát és napidíját!

123. Irassa ki azokat az ügyfeleket, akiknek jelenleg rendelésük van! A listában legyen kiírva az ügyfél száma, neve és címe a rendelés, kölcsönzés dátumával együtt!

124. Irassa ki azokat az ügyfeleket, akik a LUXUS autócsoportból rendeltek autót! Írja ki az ügyfélszámot, a típust, a rendszámot, a napi és kilométerenkénti kölcsönzési díjat valamint a megrendelés dátumát!

125. Irassa ki a rendszámot, típust, kölcsönzési díjat, a rendelés dátumát, a kölcsönzés kezdetét, az ügyfélszámot, nevet, címet az összes megrendelésre, amely 1994. május 1. óta történt!

126. Keresse ki azokat az ügyfeleket, akiknek jelenleg nincsen rendelésük! Irassa ki az ügyfél számát, nevét, címét és a kapcsolatot tartó személy nevét!

127. Irassa ki azon autók típusát, rendszámát, napi kölcsönzési díját, amelyeknél a kölcsönzési díj értéke kevesebb, mint a RENAULT 19 típusé!

128. Készítsen listát, amely a rendelés számokat, a rendelő személy nevét, a rendelt autó típusát, leírását és a rendelés dátumát tartalmazza!

129. Irassa ki a jelenleg kölcsönzött autók rendszámát, típus nevét, a kölcsönző ügyfél számát és nevét, valamint a rendelés dátumát!

130. Irassa ki az összes autó rendszámát és típusát, akár az AUTOK táblában, akár a RENDELES táblában szerepel!

131. Irassa ki azon autók rendszámát és típusát az AUTOK táblából, amelyek nem szerepelnek a RENDELES táblában!

2.6. Egymásba ágyazott lekérdezések

132. Irassa ki azon dolgozók nevét és beosztását, akiknek a beosztása azonos 'HERCEG' beosztásával!

133. Készítsen listát azon dolgozók beosztásáról és fizetéséről, akiknek beosztása és fizetése azonos'BOGNÁR' beosztásával és fizetésével!

134. Irassa ki azon dolgozók nevét és fizetését, akik kevesebbet keresnek, mint az azonos beosztású kollégáik átlagfizetése!

135. Irassa ki azon autók rendszámát, típus nevét és kilométeróra állását, melyek többet futottak, mint az ABR-115!

136. Készítsen listát azokról az ügyfelekről, akik a NORMAL autócsoport autói közül rendeltek! A lista tartalmazza az ügyfél számát, a rendelt autó típusának nevét és a rendelés dátumát!

137. Irassa ki azon ügyfelek nevét, címét, a várost, az országot, akik RENAULT 19 típusú autót kölcsönöztek!

138. Írassuk ki az ügyfélszámot, nevet, várost az ügyfelek táblájából azokra, akiknél a rendelést a 'HOTEL CÍVIS' adta fel!

139. Írassuk ki a debreceni és budapesti megrendelők autóinak típusát, rendszámát, kölcsönzési idejének kezdetét!

140. A rendelési táblából írjunk ki 'IGEN'-t, ha az ügyfél táblában 'PAPP ÁGNES' létezik!

141. Készítsen listát azokról a megrendelésekről, amelyekben a kölcsönzött autó szervízelési intervalluma hosszabb, mint az átlagos szervízelési intervallum!

142. Irassa ki azon ügyfelek nevét és ügyfél számát, akiknek fizetési módja megegyezik a 'MOLNÁR PÉTER' nevű ügyfél fizetési módjával!

143. Irassa ki azon dolgozók nevét és kódját, akiknek beosztása szerepel a 'KÖZPONT' munkahelyen dolgozók beosztásai között!

144. Készítsen listát azokról az alkalmazottakról, akiknek beosztása megegyezik a'KIRÁLY' vagy a'KOVÁCS' nevű dolgozók beosztásával!

145. Irassa ki azoknak az ügyfeleknek a nevét és lakhelyét, akik az átlagos kölcsönzési díjnál magasabb díjat fizettek!

146. Irassa ki azon ügyfelek nevét és ügyfél számát, akik olyan autót béreltek, amelyekjelenleg karbantartásra várnak!

2.7. Adatdefiniciós nyelv

(CREATE, ALTER, DROP, RENAME)

147. Hozza létre az alábbi szerkezetű, DOLGOZOK nevű táblát:
KOD VARCHAR2(4) NOT NULL
NEV VARCHAR2(30) NOT NULL
FIZETES NUMBER
SZUL DAT DATE

148. Bővítse a DOLGOZOK táblát a CIM oszloppal, melynek típusa VARCHAR2(30)! A NEV hosszát módosítsa 40-re!

149. Hozza létre az UJ_RESZL1 nevű táblát, melynek szerkezete azonos a RESZLEG nevű tábla szerkezetével!

150. Hozza létre az UJ_RESZL2 nevű táblát, melynek szerkezete és tartalma azonos a RESZLEG nevű tábla szerkezetével és tartalmával!

151. Nevezze át az UJ_RESZL2 táblát RESZLEG2 névre!

152. Hozza létre azt a NEZET nevű nézettáblát, amely az ALKALMAZOTT és a RESZLEG táblából csak az'ELADÓ' beosztású dolgozók kódját, nevét, beosztását, részlegének kódját, nevét és címét tartalmazza!

153. Hozza létre azt a VIDEK nevű nézettáblát, amely csak a nem Budapesti részlegek adatait tartalmazza!

154. Hozza létre az ATLAG nevű nézettáblát, amely a részlegek kódját és az ott dolgozók átlagfizetését tartalmazza! Készítsen listát a létrehozott nézettábla segítségével, amelyben a dolgozók neve, fizetése, részlegének kódja és a részleg átlagfizetése szerepel!

155. Az előző feladatban létrehozott ATLAG nevű nézettábla felhasználásával írassa ki a dolgozók nevét, fizetését, részlegének nevét és címét, valamint a részlegben dolgozók átlagfizetését!

156. Készítse el a RENDELES és AUTOK táblák alapján az UJ_RENDELES nézettáblát, melynek oszlopai az ügyfélszám, az autócsoport, a kölcsönzött autó típusa, a rendelés dátuma, a megrendelő személy neve, a kölcsönzési idő kezdete és időtartama, valamint a fizetés módja legyenek! Listázza ki a tábla tartalmát!

157. Módosítsa az előző feladatban létrehozott nézettábla szerkezetét úgy, hogy egy oszlop a kölcsönzési idő alatt futott km-ek számát is mutassa!

158. Hozza létre az UGYFELEK, TIPUSOK, AUTO_CSOP és RENDELES táblák alapján azt az UJ_UGYFEL nevű nézettáblát, amely a következő oszlopokat tartalmazza: az ügyfél száma, neve, a kapcsolatot tartó személy neve, a rendelt autó típusa, rendszáma, rendelési ideje, a kölcsönzés ideje alatt futott km, a kölcsönzési díj km-enként és naponként!

159. Hozza létre a KOLCSON_SZAM nevű nézettáblát a RENDELES tábla alapján, amely rendszámonként tartalmazza a kölcsönzések számát! Irassa ki a nézettábla tartalmának felhasználásával az AUTOK táblában szereplő autók rendszámát, típusát és a kölcsönzések számát! Az egyszer sem kölcsönzött autóknál a kölcsönzések száma 0 legyen!

160. Hozza létre azt a táblát, amely a rendszámot, az utolsó szervíz idején mutatott és a jelenlegi km-óra állást, valamint a kötelező szervíz intervallumot tartalmazza! A tábla neve KARBANTART legyen!

161. Az AUTOK tábla alapján hozza létre az ELADO_AUTOK nevű táblát, melynek oszlopai a rendszám, a típusnév, a vásárlás dátuma és a futott kilométerek száma legyen (új oszlopnevekkel)!

162. A KARBANTART nevű táblában növeljük meg a kilométeróra állását mutató oszlop hosszát 8-ra!

163. Bővítse a KARBANTART táblát a következő szervíz nevű oszloppal! Hossza legyen 8, típusa numerikus!

164. .~lozzon létre indexet az AUTOK táblára a rendszám alapján!

165. Hozzon létre indexet a RENDELES táblához az ügyfélszám és az autó típus név szerint!

166. Törölje az UJ_RESZL1 nevű táblát!

2.8. Adatmanipulációs nyelv

(INSERT, UPDATE, DELETE)

167. Vigye fel a RESZLEG2 táblába a 80-as kódú részleg adatait! Részleg név: AUTOKOLCSONZO, cím: SZEGED.

168. Vigye fel a RESZLEG2 táblába a RESZLEG táblából a kölcsönző irodák adatait!

169. Vigye fel a VIDEK nézettáblába a 99-es kódú részleget FORD --- AUTO névvel, DEBRECEN címmel, majd nézze meg, hogy bekerült-e a sor a RESZLEG táblába és a nézettáblába!

170. Módosítsa a RESZLEG2 táblában a 'KÖZPONT' részleg nevét 'IRODÁK'-ra!

171. Növelje meg a 10-es kódú részlegben dolgozók fizetését 15%-kal!

172. Növelje meg az'ELADÓ' beosztású dolgozók prémiumát 10000 Ft tal!

173. Törölje ki a RESZLEG2 táblából a debreceni részlegeket!

174, Vigye fel az AUTOK táblába a legújabban beszerzett autó adatait:
Rendszám: CAR-342
Típusnév: RENAULT ESPACE
Autócsoport: LUXUS
Vásárlás dátuma: 1994. június 23.
Ár: 1.400.000 Ft
Futott km: 100
Utolsó szervíz: 0 km-nél
Állapot: kiadható (A)
Részleg: 20

175. Vigye fel az ELADO_AUTOK táblájába azokat az autókat, amelyek 150000-nél többet futottak!

176. Módosítsa az AUTO_CSOP táblában a kölcsönzés km-enkénti díját 10%-kal megnövelt értékre!

177. Módosítsa a NORMAL autócsoport autóira a szervízelések közötti intervallumot 12000 km-rel

178. Törölje az AUTOK táblából azokat az autókat, melyeket az ELADO_AUTOK táblába felvitt! (175. feladat)

179. Törölje az AUTOK táblából az ABC-022 rendszámú autót!

180. Írjon INSERT utasítást, amely az EXTRA autócsoport valamennyi autójának adatait beírja a most létrehozott, de még üres EX AUTOK táblába!

181. Írjon UPDATE utasítást, amely az EX_AUTOK tábla valamennyi 'OPEL ASTRA' típusú autó részleg kódját'99'-re módosítja!

182. Törölje az EX AUTOK tábla tartalmát a'99'-es kódú autók kivételével!

183. Vigye át az AUTOK táblából az ELADO_AUTOK táblába azon járművek adatait, amelyek az autócsoportjuk átlagánál 50%-kal több kilométert futottak!

184. Új ügyfelet kell felvennie az UGYFELEK táblába!
(Hozzon létre egy szekvenciát 351-es kezdőértékkel!)
Ügyfélszáma: a táblában következő érték
Neve: Karát KFT.
Címe: 4025 Debrecen, Nyugati utca 7.
Megbízott: Nagy Péterné
A cég átutalással fizet.

185. Írja be a RENDELES táblába az előző feladatban felvitt ügyfél 1994. június 24-én feladott SKODA CL típusú autóra Kiss Jánosné ügyintéző által feladott rendelését!
A kölcsönzés időtartama 1994. július 1-től kezdődően 5 nap.
A tábla utolsó rendelésének sorszáma 12345. (Szekvencia!)

2.9. Adatvezérlő nyelv

(COMMIT, ROLLBACK, GRANT, REVOKE)

186. Listázza ki az ALKALMAZOTT tábla tartalmát!
Adja ki a COMMIT parancsot) Törölje az'ELADÓ' beosztású dolgozókat!
Mindenki fizetését emeljük meg 20%-kal!
Listázza ki az ALKALMAZOTT tábla tartalmát!
Adja ki a ROLLBACK parancsot!
Listázza ki az ALKALMAZOTT tábla tartalmát!
Figyelje meg, hogy a tábla tartalma hogyan változott az egyes parancsok kiadása után!

187. Adjon a TOTH nevű felhasználónak lekérdezési jogot a RENDELES táblához! (TOTH nevű felhasználónak léteznie kell!)

188. Adjon a TOTH nevű felhasználónak jogot a lekérdezéshez és a módosításhoz a RENDELES táblában!

189. Adjon jogot TOTH-nak bármely, a RENDELES táblával kapcsolatos művelet elvégzésére!

190. Tegye publikussá a RENDELES táblát!

191. Tegye lehetővé, hogy TOTH továbbadhassa a RENDELES táblára kapott SELECT jogot!

192. Vonja vissza TOTH-tól a RENDELES táblához kapott törlési és módosítási jogot!

193. Változtassa meg a jelszavát!