Modern ismeretek WEB oldalon : Javascript ismertető HTML formátumban

Fenntartott szavak

JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0 Fenntartott szavak listája

A JavaScript kulcsszavakat nem szabad  változók ,  függvények , objektumok illetve metódusok neveként definiálni. Ezek a szavak már foglaltak vagy a későbbi bővítés számara fenntartottak.

Fenntartott szavak Megjegyzés
abstract Még nincs használatban
boolean Még nincs használatban
break Kilépés a  hurok -ból
byte Még nincs használatban
case Utasítás a  többszörös választás -hoz
catch Még nincs használatban
char Még nincs használatban
class Még nincs használatban
const Még nincs használatban
continue Utasítás a  hurok folytatására
default Feltétélezett érték a  többszörös választás -hoz
delete Egy tömbelem vagy saját magunk által megadott objektumtulajdonság törlése
do Utasítás a  do-while ciklus-ban
double Még nincs használatban
else Az  if feltételes utasítás különben ága
export Objektumok vagy függvények átadása egy idegen Script számára
extends Még nincs használatban
false a Függvény visszatérő értéke hamis.
final Még nincs használatban
finally Még nincs használatban
float Még nincs használatban
for  for ciklus
function  Függvények
goto Még nincs használatban
if Az  if feltételes utasítás
implements Még nincs használatban
import Objektumok vagy függvények átvétele egy idegen Script-től
in Utasítasként a különleges  for ciklus esetében
instanceof Még nincs használatban
int Még nincs használatban
long Még nincs használatban
native Még nincs használatban
new  Új objektum létrehozása
null Még nincs használatban
package Még nincs használatban
private Még nincs használatban
protected Még nincs használatban
public Még nincs használatban
return A  Függvény visszatérő értéke
short Még nincs használatban
static Még nincs használatban
super Még nincs használatban
switch a  Tobbszörös választás
synchronized Még nincs használatban
this Utalás az aktuális  objektumra
throw Még nincs használatban
throws Még nincs használatban
transient Még nincs használatban
true A  Függvény visszatérő értéke : igaz.
try Még nincs használatban
typeof Megadja az elem tipusát Pl: number, string, object
var  Változók definiálása
void Ez a művelet nem csinál semmit, visszatérő értéke sincs. Üres (dummy) funkció.
while A   While ciklus
with Több utasítás egy objektumra vonatkoztatva

Bizonyos szavak pl. Elődefiniált objektumok, azok attributumainak és metódusainak használata szintén nem megengedett. Így elővigyázatosságból használjunk inkább ékezet nélküli magyar szavakat, kifejezéseket.

StartVissza egy lapotFel a lap elejéreTovább egy lapot

Készült : 1999-10-27Lengyel Sándor