Modern ismeretek WEB oldalon : Javascript ismertető HTML formátumban

Saját készítésű függvények

Saját készítésű függvények

 

 Függvények definiálása
 Függvények meghívása
 Függvények visszatérő értéke  

JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0 Saját készítésű függvények

Bizonyos feledatok végrehajtását ellátó JavaScript utasításokat célszerű egy blokkban kezelni. Az ilyen utasításblokkot nevezzük függvénynek, melyeket mindig kapcsos zárójelek { és } között kell megadni.

A function kulcsszóval definiáljuk a függvényt. Utána a függvény neve következik, mely lehetőleg röviden utaljon az elvégzendő tevékenységre. A névmegadásnál ügyeljünk arra, hogy az különbözzön a fenntartott szavaktól, továbbá csak az angol ABC kis és nagybetűt illetve az aláhúzásjelet tartalmazza.

Függvényünket a HTML fájl fej vagy törzsrészében levő tag-ek beveztő részében pl.: <body...> vagy <a href...> vagy <input...> esetleg különálló fájlban helyezzük el. A függvények paraméter(eke)t adhatunk át , melyeket zárójelben, egymástól vesszővel elválasztva adunk meg. A JavaScript függvénynek lehet visszatérő értéke, (melynek tipusa nincs előre meghatározva) és azt a return utasítással adjuk meg .

Példa:

 function fuggveny_neve(par1, par2)
 {
  return par1 + par2
 }

Megjegyzés:

Az utasítások a függvényen belül különböző célt szolgálhatnak, így például  objektumokat manipulálhatnak, paraméterket dolgozhanak fel, számításokat végezhetnek, meghívhatnak egy másik függvényt, egyszóval mi határozzuk meg, hogy mit csináljanak.


JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0 A függvények meghívása

Saját készítésű függvényeink meghívásáról nekünk kell gondoskodnunk és azt általában valamely esemény bekövetkeztéhez kötjük. Ilyen esemény lehet például ha a felhasználó megnyom egy gombot, elküld egy űrlapot, stb...

Példa:

<html><head><title>Teszt</title>
<script language="JavaScript">
function Vizsgal(szam) {
 var fele = szam / 2;
 var igaz = 1;
 for(i = 2; i <= fele; i++) 
 if (szam % i == 0 ) {
  alert(szam + " nem primszám, mert osztható " + i + "- el");
  igaz = 0;
 }
 if(igaz == 1)
  alert(szam + " valóban primszám!");
}
</script></head><body>
<form name="urlap">
Adjon meg egy számot, melyről nemtudja, primszám-e :<br>
<input type=text name="mezo">
<input type=button value="Primszámra vizsgál" 
onClick="Vizsgal(document.urlap.mezo.value)">
</form></body></html>

Magyarázat:

A példában, a HTML fájl a fejrészben, a JavaScript területen a Vizsgal() nevű függvényt, továbbá a fájl testrészében egy űrlapot definiáltunk, melyen egy beviteli mező és egy nyomógomb látható. A mezőbe a felhasználó a számot adhatja meg, melyre kíváncsi, hogy primszám-e. Ha a felhasználó megnyomja a gombot, az egy onClick= (= megnyomva) eseményt generál, mely meghívja JavaScript függvényt. Az eseménykezelést részletesen az  Event-Handler fejezetben tárgyaljuk.


JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0 Függvények visszatérő értéke

Egy függvény az őt hívó pontnak (objektumnak, függvénynek) visszaadhat egy étéket a return megadásával.

Példa:

<html><head><title>Teszt</title>
<script language="JavaScript">
 function B_szamit(Netto, Szazalek) {
   var Eredmeny = Netto * (1 + (Szazalek / 100));
   return Eredmeny;
 }
 function B_kiad(B_szam, Szazalekpont)  {
   var Ertek;
   Ertek = B_szamit(B_szam, Szazalekpont);
   document.urlap.B_ki.value = Ertek;
 }
</script></head><body>
<form name="urlap">
Nettó ért: <input type=text name="N_be"><br>
Százalék : <input type=text name="Sz_be"><br>
<p>Használjon pontot a tizedesvessző helyett!</p>
<input type=button value="Bruttó kiszámítása" 
onClick="B_kiad(document.urlap.N_be.value,document.urlap.Sz_be.value)">
<p>
Brutto ért: <input type=text name="B_ki" readonly>
<form></body></html>

Magyarázat:

A példában, a HTML fájl a fejrészben, a JavaScript területen két függvényt, továbbá a fájl testrészében egy űrlapot definiáltunk. Az űrlapon két beviteli mező és egy nyomógomb látható. Az első mezőbe a felhasználó a nettó értéket, a másodikba a százalékot adhatja meg. Ha a felhasználó megnyomja a gombot, az egy onClick= (= megnyomva) eseményt generál, mely meghívja a B_kiad(...)nevű JavaScript függvényt. Ez a függvény egy másik függvényt, a B_szamit(...) hívását takarja, melynek visszatérő értékét az Ertek nevű változóban tároljuk. Ezt jelenítjük meg aztán a B_ki mezőben.

StartVissza egy lapotFel a lap elejéreTovább egy lapot

Készült : 1999-10-27Lengyel Sándor