Modern ismeretek WEB oldalon : Javascript ismertető HTML formátumban

JavaScript és a HTML

JavaScript terület a HTML fájlon belül 
JavaScript elemek a HTML tag-ek között
JavaScript különálló fájlban megadva

JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0 JavaScript terület a HTML fájlon belül

JavaScript programunkat elhelyezhetjük az erre a célra létrehozott JavaScript területen belül : 

Példa:

 <html><head><title>Teszt</title>
 <script language="JavaScript">
 <!--
   alert("Helló világ !");
 //-->
 </script>
 </head><body>
 </body></html>

Magyarázat:

A <script language="JavaScript"> utasítással egy területet jelölünk ki a HTML fájlon belül JavaScript parancsaink számára, ahol (script = forrásszöveg, language = nyelv). Ezután a <!-- jelet tegyünk, mellyel egy HTML megjegyzést vezetünk be. Ezzel azt kerülhetjük el, hogy a régebbi böngészők, melyek a JavaScript-et nem ismerik, a forrásszöveget nem egy HTML fájlba beágyazott szövegként értelmezik, hanem megjegyzésként kezelik és azt nem jelenítik meg a képernyőn. A megjegyzés végét a //--> , majd a JavaScript terület végét a </script> utasítás jelöli. 

Figyelem:

Ebben a dokumentációban nem tesszem ki a megjegyzés jeleket (már túlhaladottá vált a használata ). A harmadik és negyedik generációs böngészők bárki számára hozzáféhetők, ezek már ismerik a JavaScript különböző nyelvi szabványait.

A fenti példa egy üzenetablakot nyit "Helló világ !" szöveggel a képernyőn. 

Figyelje meg:

Nincs szigorúan meghatározva, hogy egy HTML fájlon belül hol kell a JavaScript területet kijelölni. A JavaScript programozók között azonban megszokássá vált, hogy ezt a HTML fájl fejrészében, azaz a <head> és </head> tag-ek között adják meg. Ezáltal lesz biztosítva, hogy a kód rögtön a fájl megnyitása után értelmezésre kerül, és amint meghívják, rendelkezésre áll.

A JavaScript kód automatikusan is végrehajtható, amikor a HTML fájl megnyitásra kerül. Ez az az eset, amikor JavaScript parancsot egy JavaScript területen belül, minden  saját magunk által deklarált függvényen kívül adjuk meg, mint a fenti példában is. Olyan eset is előfordulhat, hogy a JavaScript területet magában a HTML fájl törzsében, <body>...</body> tag-ek között adjuk meg. (pl amikor egy fájl végén dinamikus bejegyzést teszünk módosítás dátumára )


JavaScript 1.0Netscape2.0MS IE3.0JavaScript utasítások a HTML tag-ek között

JavaScript utasítást elhelyezhetünk szokványos HTML tag-ek között is.. Ez ilyen esetben nem komplex programkód, hanem bizonyos metódusok, függvények, objektumok stb. meghívását jelenti. Ezek a hívások általában az   eseménykezelők segítségével történnek.

Példa:

<html><head><title>Teszt</title>
<script language="JavaScript">
 function negyzet(szam) {
   eredmeny = szam * szam;
   alert( szam + " a négyzeten  = " + eredmeny);
 }
</script>
</head><body><form>
<input type=button value=" 7 négyzete " onClick="negyzet(7)">
</form></body></html>

Magyarázat:

A fenti példa egy komplett HTML fájl leírást tartalmaz, ahol a fejrészben van a JavaScript terület definiálva. Ezen területen belül van egy  saját készítésű függvény, melynek negyzet(x) a neve. Ez a függvény a meghívásakor kap egy paramétert(x), aminek a négyzetét aztán kiírja egy üzenetablakba. A függvényhívás egy  nyomógomb lenyomásakor keltette onclick= esemény hatására történik.


JavaScript 1.1Netscape3.0MS IE4.0 JavaScript különálló fájlban megadva

A JavaScript 1.1 verziótól kezdve lehetőség van arra, hogy a JavaScript forráskódot különálló állományba helyezzünk el. Ez akkor lehet hasznos, ha ugyanazt a függvényt több HTML fájlból is szeretnénk elérni. Így csak egyszer kell megadni, ezáltal könnyebben módosítható.

A hívó fájlok fejrészében csak a forrás helyére kell utalni az alábbi módon : src="negyzet.js". Ezután csak a függvény hívását kell a fájl törzsében megoldani, ami a példában az onclick= esemény hatására történik. 

A hívó fájl :

<html><head><title>Teszt</title>
<script language="JavaScript" src="negyzet.js" type="text/javascript">
</script>
</head><body><form>
<input type=button value=" 7 négyzete = " onClick="Negyzet(7)">
</form></body></html>

JavaScript a különálló fájlban:

function Negyzet(szam)  {
   eredmeny = szam * szam;
   alert( szam + " a négyzeten  = " + eredmeny);
}

Magyarázat:

Ez a példa ugyanazt csinálja mint az előző, egy fejezettel feljebb. A különbség csak annyi , hogy a JavaScript kód különálló állományba van elhelyezve. Figyelje meg, hogy a kezdő <script> tag-ban a (src = source = forrás) a hivatkozási hely van megadva idézőjelek között. 

Vegye észre a  Mime-Type type="text/javascript" megadást is. A forráskód egy tiszta szöveges fájlban van elhelyezve, melynek .js a kiterjesztése. A meghívott fájl mást nem tartalmazhat, szigorúan csak a JavaScript forráskódot . 

Start

Készült : 1999-10-27 Lengyel Sándor