Kapuáramkörök, logikai áramkörök:

-A kapuáramkörök olyan egy vagy több-bemenetű logikai áramkörök, amelyek egy meghatározott logikai műveletet valósítanak meg. A logikai felépítéstől függően a kapuk lehetnek kombinációs, vagy szekvenciális (sorrendi) áramkörök.

-A kombinációs áramkör olyan logikai áramkör, amely nem tartalmaz tárolóelemet, és amelynek kimeneti értékei csakis a bemeneti értékektől függnek.

-A szekvenciális (sorrendi) áramkörök következő állapotát a jelen bemeneti állapot és a hálózat belső állapota együttesen határozza meg

 

 • Negáció (tagadás, invertálás)
 • Egyváltozós művelet, amellyel egy logikai jel 0 és 1 értékét felcseréljük, invertáljuk. Az invertált változót negált változónak nevezzük. Az invertálást megvalósító áramkör az INVERTER. Algebrai alakja: Y = 

  Igazságtáblázat:

  Y
  0
  1
   1
  0
   
   
  Inverter jelölése:
   

   

 • Logikai VAGY kapcsolat (OR):
 • A VAGY kapcsolatban (diszjunkció), ha bármely változó 1–es értékű, akkor a függvény értéke 1-es lesz. A VAGY kapcsolat műveleti jele az algebrában használatos “+” jel.

  Igazságtáblázat:

  A
  B
  Y
  0
  0
  0
  0
  1
  1
  1
  0
  1
  1
  1
  1
   

   VAGY kapu jelölése:

 • NEM-ÉS kapcsolat (NAND):
 • Több-bemenetű logikai elem, amelynek kimenetén csak akkor jelenik meg 0 (L)szint, ha az összes bemenetén 1-es, (H) szint van.

  Igazságtáblázat:

  A
  B
  Y
  0
  0
  1
  0
  1
  1
  1
  0
  1
  1
  1
  0
   
   
  NAND kapu jelölése:
 • Logikai ÉS kapcsolat
 •  

  Az ÉS kapcsolat (konjukció) eredménye akkor 1-es, ha valamennyi változó egyidejűleg 1-es. Az ÉS kapcsolat műveleti jele a szorzópont.

  Igazságtáblázat:
   

  A
  B
  Y
  0
  0
  0
  0
  1
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  1
   
   
  ÉS kapu jelölése:
 • NEM-VAGY kapcsolat (NOR):
 • A NOR kapuáramkör több-bemenetű logikai elem, amelynek a kimenetén akkor és csak akkor jelenik meg 0 (L) szint, ha legalább egy bemenetén 1-es (H) szint van.

  Igazságtáblázat:
   

  A
  B
  Y
  0
  0
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  0
   
   
  NOR kapu jelölése:
 • KIZÁRÓ VAGY kapcsolat (XOR):
 • Akkor ad 1-et, ha vagy az A igaz ( és B nem ), vagy ha a B igaz ( és A nem )

  Mivel az eredmény akkor 1-es, ha a változók különböző értékűek ezt a kapcsolatot antivalenciának is szokás nevezni.

  Műveleti jele:

  Igazságtáblázat:

  A
  B
  Y
  0
  0
  0
  0
  1
  1
  1
  0
  1
  1
  1
  0
   
   
  KIZÁRÓ VAGY jelölése:
 • KIZÁRÓ NEMVAGY kapcsolat:

 • Az előző függvény (KIZÁRÓ VAGY) negáltja, ekvivalencia névvel is illetik. Akkor ad 1-et, ha a két változó egyezőértékű (mind a kettő 1-es, vagy mind a kettő 0)

  Igazságtáblázat:

   
  A
  B
  Y
  0
  0
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  0
  1
  1
  1
   
  KIZÁRÓ NEMVAGY jelölése: